KBT

KBT betyder kognitiv beteendeterapi  och är ett begrepp som innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi. Det är en terapiform som har starkt forskningsstöd som den effektivaste metoden för att avhjälpa flertalet former av psykisk ohälsa som ångest, depression, fobier, tvång och andra svårigheter.

Det är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som är insiktsbefrämjande, strukturerad och aktiv. Den går ut på att kartlägga sambandet mellan tankar, känslor och betenden. Vi fångas ibland i tankemönster som präglas av negativa känslor, tankar och beteenden som kan leda till psykisk ohälsa.

Varje människa tolkar verkligheten utifrån sin livshistoria, viktiga händelser och erfarenheter. Vi utvecklar grundantaganden om oss själva och utifrån det livsregler och starka värderingar. Det styr hur vi uppfattar oss själva, andra och framtiden samt hur vi tänker, känner och handlar.

Schematerapi är en terapimetod inom KBT fältet för mer komplexa problem t ex. långvariga relationsproblem, rigida livsmönster eller en känsla av meningslöshet. I schematerapin läggs större fokus på barndomsupplevelser och terapialliansen.

Målet med psykoterapin är att hitta nya, mer ändamålsenliga sätt att hantera tillvaron på.

Pris:
Privatpersoner 1 000 kr/50 min.
Reducerat pris för utbildningsterapi.
Företag, pris efter överenskommelse.